Všetky konsolidované znenia predpisu 663/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2021 294/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 294/2020 účinný od 01.01.2021
2 31.10.2020 294/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 294/2020 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020
3 01.01.2020 375/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 375/2019 účinný od 01.01.2020 do 30.10.2020
4 01.05.2018 63/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 63/2018 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2019
5 01.01.2013 361/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2012 účinný od 01.01.2013 do 30.04.2018
6 01.01.2009 460/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 460/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2012
7 19.09.2008 354/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 354/2008 účinný od 19.09.2008 do 31.12.2008
8 01.02.2008 účinný od 01.02.2008 do 18.09.2008
MENU
Hore