Dôvodové správy k predpisu 663/2007

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  K predpisu 294/2020 , dátum vydania: 28.10.2020
 2. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA a Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  K predpisu 375/2019 , dátum vydania: 18.11.2019
 3. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Martina GLVÁČA a Ľubomíra PETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplňajú niektoré zákony
  K predpisu 63/2018 , dátum vydania: 08.03.2018
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 361/2012 , dátum vydania: 27.11.2012
 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 361/2012 , dátum vydania: 27.11.2012
 6. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
  K predpisu 460/2008 , dátum vydania: 25.11.2008
 7. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
  K predpisu 460/2008 , dátum vydania: 25.11.2008
 8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
  K predpisu 354/2008 , dátum vydania: 19.09.2008
 9. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
  K predpisu 354/2008 , dátum vydania: 19.09.2008
 10. Vládny návrh zákona o minimálnej mzde
  K predpisu 663/2007 , dátum vydania: 31.12.2007
 11. Vládny návrh zákona o minimálnej mzde
  K predpisu 663/2007 , dátum vydania: 31.12.2007
MENU
Hore