Všetky konsolidované znenia predpisu 530/1990

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.12.2022 389/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.12.2022
2 08.07.2022 454/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 454/2021 účinný od 08.07.2022 do 30.11.2022
3 01.01.2018 279/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2017 účinný od 01.01.2018 do 07.07.2022
4 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2017
5 01.04.2015 39/2015 Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.04.2015 do 30.06.2016
6 01.09.2014 206/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov 206/2014 účinný od 01.09.2014 do 31.03.2015
7 27.02.2013 36/2013 Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2013 účinný od 27.02.2013 do 31.08.2014
8 28.09.2012 296/2012 Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov 296/2012 účinný od 28.09.2012 do 26.02.2013
9 01.07.2011 200/2011 Zákon o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 200/2011 účinný od 01.07.2011 do 27.09.2012
10 10.07.2009 276/2009 Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov 276/2009 účinný od 10.07.2009 do 30.06.2011
11 01.01.2009 552/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 552/2008 účinný od 01.01.2009 do 09.07.2009
659/2007 Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2009 do 09.07.2009
12 01.01.2008 659/2007 Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2008
13 01.05.2007 209/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.05.2007 do 31.12.2007
14 01.01.2006 747/2004 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.01.2006 do 30.04.2007
15 01.08.2005 336/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2005 účinný od 01.08.2005 do 31.12.2005
16 01.01.2004 594/2003 Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 594/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.07.2005
17 01.09.2002 430/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 430/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.12.2003
18 01.04.2002 96/2002 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96/2002 účinný od 01.04.2002 do 31.08.2002
19 01.01.2002 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2002 do 31.03.2002
20 01.11.2000 329/2000 Zákon o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 329/2000 účinný od 01.11.2000 do 31.12.2001
21 28.03.2000 103/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov 103/2000 účinný od 28.03.2000 do 31.10.2000
22 01.01.2000 361/1999 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov 361/1999 účinný od 01.01.2000 do 27.03.2000
23 20.12.1997 355/1997 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov 355/1997 účinný od 20.12.1997 do 31.12.1999
24 01.03.1996 58/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 58/1996 účinný od 01.03.1996 do 19.12.1997
25 01.10.1995 194/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch 194/1995 účinný od 01.10.1995 do 29.02.1996
26 28.12.1992 600/1992 Zákon o cenných papieroch 600/1992 účinný od 28.12.1992 do 30.09.1995
27 01.02.1991 účinný od 01.02.1991 do 27.12.1992
MENU
Hore