Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov 448/2001 účinný od 01.01.2004

Platnosť od: 14.11.2001
Účinnosť od: 01.01.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozhodcovské konanie, Obchodné záväzkové vzťahy, Advokácia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD2DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov 448/2001 účinný od 01.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 448/2001 s účinnosťou od 01.01.2004 na základe 586/2003
MENÍ:
218/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozhodcovskom konaní 218/1996 účinný od 29.11.2001 do 30.06.2002
30/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore 30/1992 účinný od 01.04.2015
129/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch 129/1991 účinný od 29.11.2001 do 31.12.2003
MENENÝ:
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 586/2003 účinný od 01.01.2021
244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní 244/2002 účinný od 01.07.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore