Všetky konsolidované znenia predpisu 448/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2004 586/2003 Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 586/2003 účinný od 01.01.2004
2 01.07.2002 244/2002 Zákon o rozhodcovskom konaní 244/2002 účinný od 01.07.2002 do 31.12.2003
3 29.11.2001 účinný od 29.11.2001 do 30.06.2002
MENU
Hore