Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov 448/2001 účinný od 01.01.2004

Platnosť od: 14.11.2001
Účinnosť od: 01.01.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozhodcovské konanie, Obchodné záväzkové vzťahy, Advokácia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD2DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov 448/2001 účinný od 01.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 448/2001 s účinnosťou od 01.01.2004 na základe 586/2003

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore