Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 338/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.10.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Rodinné právo, Všeobecné súdnictvo, Manželstvo, Rodičovské práva, Vyživovacia povinnosť, Vzťahy medzi príbuznými, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 338/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 338/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 338/2022

MENÍ:
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.01.2025
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 01.08.2023
561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2008 účinný od 01.01.2023
36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2005 účinný od 01.01.2023
549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.01.2023
600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore