Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 338/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.10.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Rodinné právo, Všeobecné súdnictvo, Manželstvo, Rodičovské práva, Vyživovacia povinnosť, Vzťahy medzi príbuznými, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 338/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 338/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 338/2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore