Dôvodové správy k predpisu 338/2022

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 338/2022 , dátum vydania: 21.10.2022
MENU
Hore