Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2019 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 16.10.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2019 účinný od 01.01.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 319/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 319/2019

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore