Všetky konsolidované znenia predpisu 319/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2020 účinný od 01.01.2020
MENU
Hore