Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 účinný od 01.05.2016 do 31.03.2024

Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 01.05.2016
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD241DS2EUPP1ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 3/2010 s účinnosťou od 01.05.2016 na základe 362/2015
MENENÝ:
272/2023 Z. z. Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 272/2023 účinný od 01.04.2024
362/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 362/2015 účinný od 01.05.2015
VYKONÁVACIE PREDPISY:
12/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 12/2017 účinný od 01.02.2017
352/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 352/2011 účinný od 01.11.2011
Načítavam znenie...
MENU
Hore