Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 účinný od 01.05.2016

Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 01.05.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD243DS2EUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 3/2010 s účinnosťou od 01.05.2016 na základe 362/2015
MENÍ:
362/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 362/2015 účinný od 01.05.2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
JE VYKONÁVANÝ:
352/2011 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 352/2011 účinný od 01.11.2011 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
352/2011 Z. z. Vyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 352/2011 účinný od 01.11.2011 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Načítavam znenie...
MENU
Hore