Dôvodové správy k predpisu 3/2010

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
    K predpisu 362/2015 , dátum vydania: 09.12.2015
  2. Vládny návrh zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
    K predpisu 3/2010 , dátum vydania: 12.01.2010
MENU
Hore