Podzákonné predpisy k predpisu 3/2010

  1. platnýVyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 352/2011 účinný od 01.11.2011
MENU
Hore