Všetky konsolidované znenia predpisu 3/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.05.2016 362/2015 362/2015 účinný od 01.05.2016
2 01.02.2010 účinný od 01.02.2010 do 30.04.2016
MENU
Hore