Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam 293/1992 účinný od 01.12.2000

Platnosť od: 11.06.1992
Účinnosť od: 01.12.2000
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Vlastnícke práva, Dedičské právo, Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD7217DSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 293/1992 s účinnosťou od 01.12.2000 na základe 393/2000
MENÍ:
393/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov 393/2000 účinný od 01.12.2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov
393/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov 393/2000 účinný od 01.12.2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov
162/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.02.2023 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 181/1995 účinný od 01.11.2004 do 01.05.2013 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pozemkových spoločenstvách
181/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pozemkových spoločenstvách 181/1995 účinný od 01.11.2004 do 30.04.2013 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pozemkových spoločenstvách
323/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.12.2021 Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
330/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.02.2023 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
Načítavam znenie...
MENU
Hore