Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam 293/1992 účinný od 01.12.2000

Platnosť od: 11.06.1992
Účinnosť od: 01.12.2000
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Vlastnícke práva, Dedičské právo, Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD7217DSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 293/1992 s účinnosťou od 01.12.2000 na základe 393/2000


Nový paragraf
§ 18a

Nevybavené návrhy držiteľov nehnuteľností, ktoré boli podané do 1. decembra 2000 podľa tohto zákona, sa posudzujú podľa osobitného predpisu.19a)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
Poznámka
19a)  § 56 ods. 1 písm. g) a § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore