Všetky konsolidované znenia predpisu 43/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.12.2021 398/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 398/2021 účinný od 31.12.2021
2 15.12.2021 250/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 250/2021 účinný od 15.12.2021 do 30.12.2021
3 15.12.2018 150/2018 Nariadenie vlády - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z. 150/2018 účinný od 15.12.2018 do 14.12.2021
4 15.07.2008 258/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 258/2008 účinný od 15.07.2008 do 14.12.2018
5 15.02.2005 účinný od 15.02.2005 do 14.07.2008
MENU
Hore