Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 79/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 29.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ústavné súdnictvo, Orgány ochrany práva, Priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD14DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 79/2012 účinný od 01.03.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 79/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
MENÍ:
154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2022 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.08.2021 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
73/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2023 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
350/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.09.2021 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.05.2021 Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Načítavam znenie...
MENU
Hore