Podzákonné predpisy k predpisu 563/2009

 1. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 118/2012 účinný od 01.04.2012
 2. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje rozsah danových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydat záväzné stanovisko 229/2014 účinný od 01.09.2014
 3. platnýVyhláška ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. 266/2014 účinný od 01.01.2015
 4. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 31/2014 účinný od 01.03.2014
 5. platnýRek. vyhláška o spôsobe označovania platby dane 378/2011 účinný od 01.01.2015
 6. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 420/2013 účinný od 12.12.2013
 7. platnýVyhláška ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane 443/2013 účinný od 01.02.2014
 8. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 539/2011 účinný od 01.01.2012 do 01.04.2012
 9. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 540/2011 účinný od 01.01.2012 do 12.12.2013
 10. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 541/2011 účinný od 01.01.2012
 11. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 542/2011 účinný od 01.01.2012 do 01.03.2014
MENU
Hore