ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 31/2014 účinný od 01.03.2014

Platnosť od: 15.02.2014
Účinnosť od: 01.03.2014
Autor: MFSR
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 31/2014 účinný od 01.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 31/2014 s účinnosťou od 01.03.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania
k spotrebnej dani z tabakových výrobkovMinisterstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len "daň") je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. marca 2014.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 542/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Načítavam znenie...
MENU
Hore