Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 109/2019 účinný od 01.05.2019

Platnosť od: 24.04.2019
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane, Správa daní
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 109/2019 účinný od 01.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 109/2019 s účinnosťou od 01.05.2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. a vyhlášky č. 266/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „11 – bezdymový tabakový výrobok,“ a v písmene b) sa za slová „14 – platiteľ dane z tabakovej suroviny,“ vkladajú slová „15 – súkromný výrobca destilátu,“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.

Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore