ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 420/2013 účinný od 12.12.2013

Platnosť od: 12.12.2013
Účinnosť od: 12.12.2013
Autor: MFSR
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 420/2013 účinný od 12.12.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 420/2013 s účinnosťou od 12.12.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania
k spotrebnej dani z minerálneho olejaMinisterstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa doterajšieho predpisu sa použije za zdaňovacie obdobia, ktoré končia najneskôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal deň prevzatia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.1)

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Načítavam znenie...
MENU
Hore