Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 118/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 30.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 118/2012 účinný od 01.04.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 118/2012 s účinnosťou od 01.04.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe ...

§ 1
(1)

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ...

(2)

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ...

(3)

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ...

§ 2

Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k dani z liehu, dani z vína a medziproduktu ...

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 539/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

v z. Vladimír Tvaroška v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.

  VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z LIEHU

  Prevziať prílohu - Vzor 01 ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.

  VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z VÍNA A MEDZIPRODUKTU

  Prevziať prílohu - Vzor 02 ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.

  VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z PIVA

  Prevziať prílohu - Vzor 03 ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore