Podzákonné predpisy k predpisu 5/2004

 1. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10/2005 účinný od 15.01.2005 do 01.05.2013
 2. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 156/2008 účinný od 01.05.2008 do 01.05.2013
 3. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 157/2008 účinný od 01.05.2008 do 01.05.2013
 4. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 189/2004 účinný od 15.04.2004 do 01.05.2013
 5. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 192/2004 účinný od 15.04.2004 do 01.05.2013
 6. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 260/2006 účinný od 15.05.2006 do 01.05.2013
 7. neplatnýRek. vyhláška Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31/2004 účinný od 01.05.2008 do 01.05.2013
 8. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhlýška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 192/2004 Z.z. 401/2004 účinný od 15.07.2004 do 01.05.2013
 9. neplatnýVyhláška ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 420/2009 účinný od 01.11.2009 do 01.05.2013
 10. neplatnýRek. vyhláška ktorou sa vykonáva §69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 44/2004 účinný od 01.01.2011 do 01.05.2013
 11. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 481/2010 účinný od 01.01.2011 do 01.05.2013
 12. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 608/2008 účinný od 01.01.2009 do 01.05.2013
 13. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 613/2005 účinný od 01.01.2006 do 01.05.2013
 14. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 614/2005 účinný od 01.01.2006 do 01.05.2013
 15. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 627/2004 účinný od 01.12.2004 do 01.05.2013
 16. neplatnýVyhláška ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 63/2009 účinný od 01.03.2009 do 01.05.2013
 17. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. 90/2024 účinný od 09.05.2024
 18. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z.z. 9/2005 účinný od 15.01.2005 do 01.05.2013
 19. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení neskorších predpisov 92/2024 účinný od 09.05.2024
MENU
Hore