Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 156/2008 účinný od 01.05.2008 do 30.04.2013


Platnosť od: 30.04.2008
Účinnosť od: 01.05.2008
Účinnosť do: 30.04.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 156/2008 účinný od 01.05.2008 do 30.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 156/2008 s účinnosťou od 01.05.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou ...

1.

V § 1 písmeno a) znie:

„a) maximálnu výšku poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania podľa § 25 ...

2.

V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) podrobnosti sledovania procesu adaptácie zamestnanca a uľahčenia adaptácie zamestnanca podľa ...

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

3.

V § 1 písm. c) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.

4.

V § 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „dĺžku vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania ...

5.

§ 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b zákona.“.

6.

Nadpis § 2 znie:

„Maximálna výška poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu“.

7.

V § 2 úvodnej vete sa za slová „so sprostredkovaním zamestnania za úhradu“ vkladajú slová ...

8.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a Podrobnosti sledovania procesu adaptácie zamestnanca a uľahčenia adaptácie zamestnanca (1) Podrobnosťami ...

9.

V § 3 ods. 1 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.

10.

V § 3 ods. 2 sa suma „700 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“.

11.

§ 4 sa vypúšťa.

12.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Podrobný obsah a náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie Evidencia uchádzačov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
§ 31 a 32 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 6 sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.

14.

V § 6a ods. 1 písm. d) sa odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1 označuje ako odkaz 1a ...

15.

V § 6a ods. 3 sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.

16.

V § 7 písmeno k) znie:

„k) informácie o nástupe, účasti a skončení účasti záujemcu o zamestnanie na aktivitách ...

17.

V § 7 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) až n), ktoré znejú:

„l) informácie o poskytnutých náhradách časti cestovných výdavkov podľa § 43 ods. 7 zákona ...

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená o) a p).

18.

V § 8 ods. 1 sa slová „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)“ nahrádzajú ...

19.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Úrad získava údaje o voľných pracovných miestach vrátane ich odvetvového členenia a ...

20.

§ 9 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

21.

V § 10 ods. 1 sa slová „vo výške 700 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume 800 Sk“.

22.

V § 10 ods. 2 sa suma „1 200 Sk“ nahrádza sumou „1 300 Sk“ a suma „900 Sk“ sa nahrádza ...

23.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností Evidencia administratívnych ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Viera Tomanová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore