Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31/2015 účinný od 01.04.2015

Platnosť od: 28.02.2015
Účinnosť od: 01.04.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Správne právo, Obchodné právo, Národné hospodárstvo, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Kontrolné orgány, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31/2015 účinný od 01.04.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 31/2015 s účinnosťou od 01.04.2015
MENÍ:
90/2008 Z. z. Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 90/2008 účinný od 01.07.2020
25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25/2006 účinný od 18.04.2016
Načítavam znenie...
MENU
Hore