Všetky konsolidované znenia predpisu 31/2015

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2015 účinný od 01.04.2015
MENU
Hore