Dôvodové správy k predpisu 31/2015

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 31/2015 , dátum vydania: 28.02.2015
MENU
Hore