Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku 300/1993 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.12.1993
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Evidencia obyvateľstva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD89DS4EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 300/1993 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 408/2022
RUŠÍ PREDPIS:
55/1950 Zb. Zákon o užívaní a zmene mena a priezviska 55/1950 účinný od 03.07.1950 do 31.12.1993
MENÍ:
22/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách 22/1977 účinný od 01.01.1994 do 31.12.1994
MENENÝ:
408/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 408/2022 účinný od 01.01.2023
310/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.01.2024
124/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 124/2015 účinný od 01.10.2015
204/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 204/2011 účinný od 01.07.2015
564/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov 564/2008 účinný od 01.02.2009
344/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 344/2007 účinný od 01.10.2007
13/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov 13/2006 účinný od 01.02.2006
36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2005 účinný od 01.01.2023
515/2003 Z. z. Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 515/2003 účinný od 01.01.2013 do 30.09.2013
198/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 198/2002 účinný od 01.04.2005
154/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 154/1994 účinný od 01.01.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore