Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku 300/1993 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.12.1993
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Evidencia obyvateľstva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD89DS4EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 300/1993 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 408/2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore