Všetky konsolidované znenia predpisu 300/1993

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 408/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 408/2022 účinný od 01.01.2023
2 01.01.2022 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
3 01.10.2015 124/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 124/2015 účinný od 01.10.2015 do 31.12.2021
4 01.07.2011 204/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 204/2011 účinný od 01.07.2011 do 30.09.2015
5 01.02.2009 564/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov 564/2008 účinný od 01.02.2009 do 30.06.2011
6 01.10.2007 344/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 344/2007 účinný od 01.10.2007 do 31.01.2009
7 01.02.2006 13/2006 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov 13/2006 účinný od 01.02.2006 do 30.09.2007
8 11.02.2005 36/2005 Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2005 účinný od 11.02.2005 do 31.01.2006
9 01.01.2004 515/2003 Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 515/2003 účinný od 01.01.2004 do 10.02.2005
10 01.07.2002 198/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 198/2002 účinný od 01.07.2002 do 31.12.2003
11 01.07.1994 154/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 154/1994 účinný od 01.07.1994 do 30.06.2002
12 01.01.1994 účinný od 01.01.1994 do 30.06.1994
MENU
Hore