Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 268/2022 účinný od 15.10.2022

Platnosť od: 23.07.2022
Účinnosť od: 15.10.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zbrane a strelivo, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 268/2022 účinný od 15.10.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 268/2022 s účinnosťou od 15.10.2022

Legislatívny proces k zákonu 268/2022

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore