Dôvodové správy k predpisu 268/2022

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 268/2022 , dátum vydania: 23.07.2022
MENU
Hore