Všetky konsolidované znenia predpisu 268/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.10.2022 účinný od 15.10.2022
MENU
Hore