Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 195/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 07.06.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Stavebníctvo, Stavebníctvo a architektúra, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 195/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 195/2023 s účinnosťou od 01.07.2023

Legislatívny proces k zákonu 195/2023

MENÍ:
200/2022 Z. z. Zákon o územnom plánovaní 200/2022 účinný od 01.04.2024
302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 01.04.2024
369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2024
377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.04.2025
401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.04.2025
50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore