Všetky konsolidované znenia predpisu 195/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2024 účinný od 01.04.2024
2 01.07.2023 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024
MENU
Hore