Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021

Platnosť od: 07.12.1961
Účinnosť od: 01.05.2021
Účinnosť do: 31.05.2021
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST44JUD33637DS29EUPP27ČL1

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 135/1961 s účinnosťou od 01.05.2021 na základe 147/2021

Legislatívny proces k zákonu 147/2021

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore