Podzákonné predpisy k predpisu 135/1961

 1. neplatnýVyhláška ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 136/1961 účinný od 07.12.1961 do 01.07.1984
 2. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 146/2010 účinný od 15.04.2010 do 31.12.2011
 3. neplatnýRek. vyhláška ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady 185/1996 účinný od 01.12.1997 do 10.02.2000
 4. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 146/2010 Z. z. 197/2010 účinný od 15.05.2010 do 31.12.2011
 5. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z.z., ktorou sa ustanovujú úseky diaĺnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady 309/1997 účinný od 01.12.1997 do 10.02.2000
 6. platnýVyhláška ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 35/1984 účinný od 01.07.1984
 7. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 358/2012 účinný od 01.01.2013 do 01.01.2015
 8. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 558/2003 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 389/2004 účinný od 15.07.2004 do 01.01.2005
 9. neplatnýRek. vyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 410/2011 účinný od 01.01.2014 do 01.01.2015
 10. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 358/2012 Z. z. 411/2013 účinný od 01.01.2014
 11. neplatnýVyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 414/2000 účinný od 15.12.2000 do 01.01.2004
 12. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy 417/2011 účinný od 01.01.2012 do 01.01.2015
 13. neplatnýRek. nariadenie vlády ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t 427/2008 účinný od 15.05.2010 do 31.12.2010
 14. neplatnýRek. nariadenie vlády ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy 444/2010 účinný od 01.01.2012 do 01.01.2015
 15. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov 464/2010 účinný od 01.01.2011 do 31.12.2011
 16. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z.z, ktorým sa stanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy. 476/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2007
 17. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov 478/2013 účinný od 01.01.2014
 18. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov 512/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
 19. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z.z. 532/2001 účinný od 01.01.2002 do 01.01.2004
 20. neplatnýRek. vyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 547/2009 účinný od 01.01.2011 do 31.12.2011
 21. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 558/2003 účinný od 01.01.2004 do 01.01.2005
 22. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, 603/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2009
 23. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy 623/2006 účinný od 01.01.2007 do 31.12.2007
 24. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy 642/2005 účinný od 01.01.2006 do 01.01.2007
 25. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 645/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2009
 26. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzenie úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy 730/2004 účinný od 01.01.2005 do 01.01.2006
 27. neplatnýRek. vyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 734/2004 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
MENU
Hore