Články k predpisu 135/1961

ATRAKCIA V STAVEBNOM ZÁKONE

Abstrakt
Článok sa venuje teoretickému vymedzeniu pojmov devolúcia a atrakcia, ktoré sú upravené v Stavebnom zákone a v Správnom poriadku, pričom ich vzájomne komparuje a následne na to aplikuje na praktický prípad kolaudačného konania, keď krajský stavebný úrad atrahoval na seba právomoc rozhodnúť v kolaudačnom konaní, pričom zmenil procesné rozhodnutie o prerušení konania stavebného úradu na meritórne kolaudačné rozhodnutie. V závere sa ponúka, podľa autora, možná správna aplikácia týchto inštitútov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
vzťah k správnemu poriadku
Priradené k predpisu:
135/1961 paragrafy: 23
50/1976 paragrafy: 140


Vydané: 22.09.2013
Autor: doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.
MENU
Hore