Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 221/1993 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995

Platnosť od: 01.10.1993
Účinnosť od: 01.07.1994
Účinnosť do: 25.05.1995
Zrušený: Z..95.98/1
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 221/1993 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 221/1993 s účinnosťou od 01.07.1994 na základe 163/1994
ZRUŠENÝ:
98/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku
MENENÝ:
163/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 163/1994 účinný od 01.08.1994 do 25.05.1995
VYKONÁVACIE PREDPISY:
9/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia 9/1993 účinný od 01.01.1994 do 31.12.1994
Načítavam znenie...
MENU
Hore