Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 221/1993 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995

Platnosť od: 01.10.1993
Účinnosť od: 01.07.1994
Účinnosť do: 25.05.1995
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 221/1993 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 221/1993 s účinnosťou od 01.07.1994 na základe 163/1994


§ 2

(1)
Zoznam zdravotníckych výkonov obsahuje ich bodové hodnotenie a maximálne ceny ústavnej zdravotníckej starostlivosti, podľa ktorých Národná poisťovňa a regionálne národné poisťovne vykonávajú úhrady zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu.
(2)
Zoznam liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb obsahuje výšku úhrad, ktoré Národná poisťovňa a regionálne národné poisťovne uhrádzajú zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu za liečivá, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby predpísané poistencovi.
zobraziť paragraf
§ 3

Výška úhrad podľa § 2 tejto vyhlášky vychádza z určených cien podľa cenových predpisov.4) Maximálne ceny bodu a maximálne ceny ústavnej zdravotníckej starostlivosti, ceny liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa cenových predpisov.4)
zobraziť paragraf
§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1993.
Čl. I


V Zozname zdravotníckych výkonov sa vykonávajú zmeny, ktoré tvoria prílohu tejto vyhlášky.3a)
Zoznam liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb sa nahrádza znením, ktoré tvorí prílohu tejto vyhlášky.3)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
Poznámka
3a)  Zmeny v Zozname zdravotníckych výkonov sa uverejnia ako samostatná publikácia.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore