Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 221/1993 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995

Platnosť od: 01.10.1993
Účinnosť od: 01.07.1994
Účinnosť do: 25.05.1995
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 221/1993 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 221/1993 s účinnosťou od 01.07.1994 na základe 163/1994

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore