Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 163/1994 účinný od 01.07.1994 do 31.07.1994

Platnosť od: 29.06.1994
Účinnosť od: 01.07.1994
Účinnosť do: 31.07.1994
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 163/1994 účinný od 01.07.1994 do 31.07.1994
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 163/1994 s účinnosťou od 01.07.1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl.I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach ...

1.

V § 2 ods. 1 znie:

„(1) Zoznam zdravotníckych výkonov obsahuje ich bodové hodnotenie a maximálne ceny ústavnej zdravotníckej ...

2.

V § 3 druhá veta znie:

„Maximálne ceny bodu a maximálne ceny ústavnej zdravotníckej starostlivosti, ceny liečiv, zdravotníckych ...

3.

V Zozname zdravotníckych výkonov sa vykonávajú zmeny, ktoré tvoria prílohu tejto vyhlášky.3a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

„3a)
Zmeny v Zozname zdravotníckych výkonov sa uverejnia ako samostatná publikácia.“.

Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1994 s výnimkou bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť ...

Tibor Šagát v.r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore