Všetky konsolidované znenia predpisu 221/1993

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.1994 163/1994 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 163/1994 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995
2 01.10.1993 účinný od 01.10.1993 do 30.06.1994
MENU
Hore