Podzákonné predpisy k predpisu 221/1993

  1. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 163/1994 účinný od 01.07.1994 do 26.05.1995
  2. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 163/1994 účinný od 01.07.1994 do 26.05.1995
MENU
Hore