Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 221/1993 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995

Platnosť od: 01.10.1993
Účinnosť od: 01.07.1994
Účinnosť do: 25.05.1995
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 221/1993 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 221/1993 s účinnosťou od 01.07.1994 na základe 163/1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 1

Národná poisťovňa a regionálne národné poisťovne1) poskytujú zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu2) ...

§ 2
(1)

Zoznam zdravotníckych výkonov obsahuje ich bodové hodnotenie a maximálne ceny ústavnej zdravotníckej ...

(2)

Zoznam liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb obsahuje výšku úhrad, ktoré Národná ...

§ 3

Výška úhrad podľa § 2 tejto vyhlášky vychádza z určených cien podľa cenových predpisov.4) ...

§ 4

Do Zoznamu zdravotníckych výkonov a do Zoznamu liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych ...

§ 5

Zrušuje sa oddiel I. smerníc Ministerstva zdravotníctva z 23. júna 1964 č. OP-178 20. 6. 1964 o ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1993.

Čl. I

V Zozname zdravotníckych výkonov sa vykonávajú zmeny, ktoré tvoria prílohu tejto vyhlášky.3a) ...

Zoznam liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb sa nahrádza znením, ktoré tvorí ...

Viliam Soboňa v. r.

Poznámky

  • 1)  § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne ...
  • 2)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z. o zdravotnom poistení a hospodárení ...
  • 3)  Zoznam zdravotníckych výkonov a Zoznam liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb ...
  • 3a)  Zmeny v Zozname zdravotníckych výkonov sa uverejnia ako samostatná publikácia.
  • 4)  Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.Zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore