Zákon o petičnom práve 85/1990 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 29.03.1990
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD116DS5EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 85/1990 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 122/2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore