Všetky konsolidované znenia predpisu 85/1990

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.05.2023 122/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 122/2023 účinný od 01.05.2023
2 01.05.2019 95/2019 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2019 účinný od 01.05.2019 do 30.04.2023
3 01.09.2015 29/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29/2015 účinný od 01.09.2015 do 30.04.2019
4 01.07.2010 112/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 112/2010 účinný od 01.07.2010 do 31.08.2015
5 01.09.1998 242/1998 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 242/1998 účinný od 01.09.1998 do 30.06.2010
6 29.03.1990 účinný od 29.03.1990 do 31.08.1998
MENU
Hore