Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.07.2023

Platnosť od: 10.01.2023
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 31.07.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Živnostenské podnikanie, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.07.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 8/2023 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 8/2023

MENÍ:
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.01.2025
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.08.2023
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.03.2024
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2025
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore